Koncepció

A Liget Galéria 2013-ban ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Ez az alkalom teremtett lehetőséget a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet- elmélet alapszak végzős hallgatóinak arra, hogy diplomakiállításukat a hazai kortárs képzőművészeti életben 1983-as létrehozása óta különleges szerepet játszó kiállító- hellyel, a Liget Galériával együttműködve rendezzék meg. A kiállítás kortársi szemszögből reflektál a Galéria múltjára, jelenére és vázolja lehetséges jövőképeit.

Az évforduló mellett a napjainkban tapasztalható kultúrpolitikai változások, a művészeti intézményrendszer sajátos, egyre aggasztóbb átalakulása, az intézményi szerepkörök átértékelődése is relevánssá teszi a harminc éves Liget Galéria non-profit tevékenységéről folytatott intenzív párbeszéd elindítását. Mindeközben a Liget működésére közvetlen vagy közvetett hatást gyakorló, időnként ad hoc jelleggel véghezvitt kultúrpolitikai lépésektől, a támogató és fenntartó szervezetek folyamatos átalakulásától sem tekinthetünk el. A hazai kortárs művészeti élet meghatározó szereplőiről, intézményeiről, azok funkcióiról és az aktuális művészeti diskurzusról való gondolkodás során kiemelten fontosnak tartjuk a Liget Galériát. Kiállításunk többek között azt a célt szolgálja, hogy a fiatal művészgeneráció számára is láthatóvá tegyük a Liget harminc évét. Az elmúlt évtizedek során ugyanis számos itthon és nemzetközileg is elismert művész kapott bemutatkozási lehetőséget a Galériában, akiknek későbbi pályafutásához, sikereihez nagyban hozzájárult a „Ligetes” szereplés. E művészek napjainkban is meghatározó résztvevői a hazai kortárs művészeti diskurzusnak.

A Liget Galériát, mint komplex jelenséget kívánjuk tárgyalni, ezért a kiállítás nem korlátozódik egy történeti igényű, narratív, kronológikus ív megrajzolására. A kiállításon bemutatásra kerülő művek a felhívásunkra ((https://liget30.wordpress.com/felhivas/) érkezett kortárs reakciók, melyeket a Galéria történetéből válogatott archív anyagokkal kiegészítve mutatunk be. A felhívásban olvasható elsődleges válogatási szempontok a Liget működése szempontjából releváns tematikák: intézményi együttműködések; a fotó médiuma; a nőművészet jelenléte; a galéria terére történő reflektálás; szociális és társadalmi témák (kiemelten az ökopolitika, háború és aktivizmus).

A kiállítást számos, a Városliget közönségét is bevonó társrendezvény (alternatív zenei program gyerekeknek, irodalmi, képzőművészeti és környezettudatosság témájú rendezvények) egészíti ki.